Översättning

Den egentlige översättaren har två vägar att gå. Antingen får han i möjligaste mån lämna författaren i fred och föra läsaren mot honom; eller också lämnar han i möjligaste mån läsaren i fred och för författaren mot honom.

Friedrich Schleiermacher, "Om de olika metoderna att översätta", övers. Lars Bjurman

Läs mer om Litterär översättning och Facköversättning här nedan, eller se vilka böcker jag har översatt här